Giá thành test nhanh, thăm khám rRT-PCR mới

 Theo Thông tư nguyên tắc mức giá thăm khám SARS-CoV-2 có hiệu lực từ hôm 21/2, mức thanh toán với test nhanh Covid-19 không quá 78.000 đồng/xét nghiệm, đối với kiểm tra rRT-PCR mẫu đơn không quá 501.800 đồng/xét nghiệm.

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư quy chuẩn chi phí dịch vụ thăm khám SARS-CoV-2 bởi bệnh viện của Nhà nước thực hành, bao gồm việc lấy mẫu, bảo quản mẫu, làm theo và trả kết trái thăm khám SARS-CoV-2.

Thông tư này sử dụng đối với các trường hợp: trả tiền chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 theo nguyên tắc của pháp luật về bảo hiểm y tế; đối tượng sử dụng dịch vụ thăm khám SARS-CoV-2 tự thanh toán và các trường hợp được ngân sách Nhà nước thanh toán theo quy tắc của Luật phòng, chống căn bệnh lây lan.

Không sử dụng Thông tư này đối với các trường hợp uống mẫu, bảo quản mẫu, thực hiện và trả kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 tại cộng đồng do ngân sách Nhà nước trả tiền theo quy định của Luật phòng, chống bệnh lây

Theo Thông tư mới nhất này (Thông tư 02) thay thế Thông tư 16, chi phí dịch vụ thăm khám SARS-CoV-2 trong tình huống thuộc phạm vi chi trả của Quỹ BHYT như sau:

Xét nghiệm SARS-CoV-2 Ag test sớm mẫu đơn: mức phí dịch vụ bao gồm phí thẳng cũng như giá tiền tiền lương cộng phí sinh phẩm kiểm tra SARS-CoV-2 theo quy tắc có mức trả tiền tối đa không quá 78.000 đồng/xét nghiệm.

Giá thành theo quy tắc hiện hành ở Thông tư 16 là 109.700 đồng/xét nghiệm. Như vậy mức giá mới sẽ suy nhược khoảng tầm 30% so với giá tiền đang làm theo.

Thăm khám SARS-CoV-2 với máy miễn dịch tự động hoặc bán tự động mẫu đơn:

Chi phí dịch vụ gồm chi phí thẳng cũng như phí tiền lương cộng giá tiền sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định có mức thanh toán tối đa không quá 178.900 đồng/xét nghiệm.

Kiểm tra SARS-CoV-2 với phương pháp Realtime RT-PCR:

- Trường hợp mẫu đơn: giá tiền dịch vụ gồm có giá tiền thẳng cũng như chi phí tiền lương cộng giá tiền sinh phẩm thăm khám SARS-CoV-2 cho phản ứng theo quy chuẩn có mức trả tiền tối đa không quá 501.800 đồng/xét nghiệm.

- Tình huống gộp mẫu: chi phí dịch vụ gồm phí trực tiếp cũng như phí tiền lương cộng phí sinh phẩm thăm khám SARS-CoV-2 cho phản ứng theo quy tắc, trong đó sinh phẩm kiểm tra giúp phản ứng được chia đều theo số mẫu gộp. Mức trả tiền tối đa không vượt quá độ chi phí xét nghiệm gộp mẫu nguyên tắc tại phụ lục ban hành đi kèm Thông tư này.

Giá thành dịch vụ kiểm tra SARS-CoV-2 trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế:

Đối với các Khu vực khám căn bệnh, chữa trị của Nhà nước thuộc các tỉnh, thủ đô cũng như các Địa điểm kiểm tra, trị bệnh trực thuộc những Bộ, cơ quan Trung ương đóng Trên khu vực địa phương, trừ tình huống áp dụng mẫu, bảo quản mẫu, làm theo và trả kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 tại cộng đồng bởi ngân sách Nhà nước trả tiền theo nguyên tắc của Luật phòng, chống căn bệnh truyền nhiễm:

Việc định vị giá thành tuân thủ theo nguyên tắc như Trên đây, trong đó giá gồm có chi phí thẳng và chi phí tiền lương (chưa bao gồm sinh phẩm thăm khám phản ứng) do cấp có thẩm quyền của địa phương nguyên tắc nhưng mà không vượt mức phí tối đa khung giá tiền dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy chuẩn tại Thông tư này.

Đối với những khu vực xét nghiệm căn bệnh, chữa trị trực thuộc Bộ Y tế cũng như các phòng khám hạng nhất là, phòng khám hạng I thuộc những Bộ, cơ quan trung ương và các cơ sở y tế của Nhà nước thực hành dịch vụ y tế dự phòng: giá tiền làm theo nguyên tắc như Trên.

Một số hướng dẫn về trả tiền giá kiểm tra SARS-CoV-2

Tình huống trung tâm y tế chuyển mẫu căn bệnh phẩm sang phòng khám khác đủ môi trường thực hành xét nghiệm:

Đối với tình huống thuộc phạm vi trả tiền của Quỹ bảo hiểm y tế: thực hiện thanh toán đối với tình huống chuyển tuân thủ dịch vụ cận lâm sàng theo quy tắc của pháp luật về bảo hiểm y tế;

Đối với tình huống không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế: trả tiền theo mức phí dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 của đơn vị thực hành xét nghiệm theo quy chuẩn ở Thông tư này và chi phí mua sinh phẩm xét nghiệm của đơn vị làm xét nghiệm theo nguyên tắc của pháp luật về đấu thầu.

Trường hợp vấn đề áp dụng mẫu hay thực hành kiểm tra có sử dụng vật tư, sinh phẩm xét nghiệm được cấp từ nguồn phòng, chống dịch vì ngân sách Nhà nước chắc chắn hoặc được những bộ phận, tổ chức, cá nhân hỗ trợ, tài trợ, cấp không thu tiền thì bệnh viện của Nhà nước cần phải trừ phí vật tư, sinh phẩm kiểm tra được giúp sức lúc thu của bệnh nhân sử dụng dịch vụ, khi trả tiền, quyết toán đối với bộ phận bảo hiểm xã hội, ngân sách Nhà nước.

Trường hợp giá tiền thực hiện thăm khám cao hơn mức phí tối đa nguyên tắc ở Thông tư này, phòng khám của Nhà nước được quyết toán đăng nhập nguồn kinh phí giao kiểm soát, nguồn kinh giá tiền hợp pháp không giống của đơn vị cũng như không nên thu của người bệnh sử dụng dịch vụ xét nghiệm.

Tình huống mẫu gộp nhận ra dương đặc tính, phải tiếp tục làm theo những xét nghiệm để nhận ra mẫu dương đặc tính thì giá tiền tuân thủ thăm khám được tính kế tiếp từng tình huống rõ ràng đảm bảo nguyên tắc không trùng lặp về chi phí từng làm.

Cơ cấu mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 quy tắc tại Thông tư bao gồm:

- Chi phí thẳng của việc dùng mẫu và bảo quản mẫu; thực hiện cùng với trả kết quả kiểm tra SARS-CoV-2.

- Chi phí tiền lương theo ngạch bậc, những khoản phụ cấp, các khoản đóng góp theo chế độ bởi Nhà nước quy tắc đối với đơn vị quá trình nghiệp công lập theo mức lương Khu vực quy chuẩn tại Nghị định số 38/2019/NĐ-CP hôm 9/5/2019 của chủ yếu phủ nguyên tắc mức lương Khu vực với cán bộ, công chức, viên chức cũng như lực số lượng vũ trang; không gồm có phụ cấp phòng, chống dịch Covid-19 của cán bộ cùng với thành viên y tế.

- Giá thành sinh phẩm thăm khám SARS-CoV-2 (sinh phẩm xét nghiệm nhanh, sinh phẩm kiểm tra miễn dịch, sinh phẩm thăm khám giúp phản ứng) theo thực tế sử dụng cũng như chi phí mua theo nguyên tắc của pháp luật về đấu thầu.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Mách con gái top phương pháp chữa trị ngứa vùng kín ở nhà tác dụng tốt

Nên ăn gì sau khi khám nam khoa?

Viên đặt se khít vùng kín cách sử dụng và tác dụng